ByBit Tải xuống ứng dụng - Bybit Vietnam - Bybit Việt Nam

Cách tải xuống và cài đặt ứng dụng Bybit cho điện thoại di động (Android, iOS)


Cách cài đặt ứng dụng Bybit trên thiết bị di động (iOS / Android)


Đối với thiết bị iOS

Bước 1: Mở "App Store".

Bước 2: Nhập "Bybit" vào ô tìm kiếm và tìm kiếm.
Cách tải xuống và cài đặt ứng dụng Bybit cho điện thoại di động (Android, iOS)
Bước 3: Nhấp vào nút "Nhận" của ứng dụng Bybit chính thức.

Bước 4: Kiên nhẫn chờ đợi quá trình tải xuống hoàn tất.
Cách tải xuống và cài đặt ứng dụng Bybit cho điện thoại di động (Android, iOS)
Bạn có thể nhấp vào "Mở" hoặc tìm ứng dụng Bybit trên màn hình chính ngay sau khi quá trình cài đặt hoàn tất để bắt đầu hành trình đến với tiền điện tử!
Cách tải xuống và cài đặt ứng dụng Bybit cho điện thoại di động (Android, iOS)
Cách tải xuống và cài đặt ứng dụng Bybit cho điện thoại di động (Android, iOS)


Đối với thiết bị Android

Bước 1: Mở "Play Store".

Bước 2: Nhập "Bybit" vào ô tìm kiếm và tìm kiếm.
Cách tải xuống và cài đặt ứng dụng Bybit cho điện thoại di động (Android, iOS)
Bước 3: Nhấp vào nút "Cài đặt" của ứng dụng Bybit chính thức.

Bước 4: Kiên nhẫn chờ đợi quá trình tải xuống hoàn tất.
Cách tải xuống và cài đặt ứng dụng Bybit cho điện thoại di động (Android, iOS)
Bạn có thể nhấp vào "Mở" hoặc tìm ứng dụng Bybit trên màn hình chính ngay sau khi quá trình cài đặt hoàn tất để bắt đầu hành trình đến với tiền điện tử!
Cách tải xuống và cài đặt ứng dụng Bybit cho điện thoại di động (Android, iOS)
Cách tải xuống và cài đặt ứng dụng Bybit cho điện thoại di động (Android, iOS)

Cách mở tài khoản Bybit 【APP】

Đối với các nhà giao dịch sử dụng ứng dụng của Bybit, bạn có thể vào trang đăng ký bằng cách nhấp vào "Đăng ký / Đăng nhập để nhận tiền thưởng" tại trang chủ.
Cách tải xuống và cài đặt ứng dụng Bybit cho điện thoại di động (Android, iOS)
Tiếp theo, hãy chọn phương thức đăng ký. Bạn có thể đăng ký bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại di động của mình.

Đăng ký qua Email

Vui lòng nhập các thông tin sau:
  • Địa chỉ email
  • Mật khẩu mạnh
  • Mã giới thiệu (tùy chọn)

Đảm bảo rằng bạn đã hiểu và đồng ý với các điều khoản và chính sách bảo mật, và sau khi kiểm tra thông tin đã nhập là chính xác, hãy nhấp vào “Tiếp tục”.
Cách tải xuống và cài đặt ứng dụng Bybit cho điện thoại di động (Android, iOS)
Một trang xác minh sẽ bật lên. Vui lòng kéo thanh trượt để hoàn thành các yêu cầu xác minh.
Cách tải xuống và cài đặt ứng dụng Bybit cho điện thoại di động (Android, iOS)
Cuối cùng, nhập mã xác minh được gửi đến hộp thư đến của bạn.

Lưu ý:
Nếu bạn chưa nhận được email xác minh, vui lòng kiểm tra thư mục spam trong email của bạn.
Cách tải xuống và cài đặt ứng dụng Bybit cho điện thoại di động (Android, iOS)
Xin chúc mừng! Bạn đã đăng ký thành công tài khoản trên Bybit.
Cách tải xuống và cài đặt ứng dụng Bybit cho điện thoại di động (Android, iOS)


Đăng ký bằng số điện thoại di động

Vui lòng chọn hoặc nhập các thông tin sau:
  • Mã quốc gia
  • Số điện thoại
  • Mật khẩu mạnh
  • Mã giới thiệu (tùy chọn)

Đảm bảo rằng bạn đã hiểu và đồng ý với các điều khoản và chính sách bảo mật và sau khi kiểm tra xem thông tin đã nhập là chính xác chưa, hãy nhấp vào “Tiếp tục”.
Cách tải xuống và cài đặt ứng dụng Bybit cho điện thoại di động (Android, iOS)
Cuối cùng, làm theo hướng dẫn, kéo thanh trượt để hoàn thành các yêu cầu xác minh và nhập mã xác minh SMS được gửi đến số di động của bạn.
Cách tải xuống và cài đặt ứng dụng Bybit cho điện thoại di động (Android, iOS)
Cách tải xuống và cài đặt ứng dụng Bybit cho điện thoại di động (Android, iOS)
Xin chúc mừng! Bạn đã đăng ký thành công tài khoản trên Bybit.
Cách tải xuống và cài đặt ứng dụng Bybit cho điện thoại di động (Android, iOS)


Câu hỏi thường gặp (FAQ)


Tài khoản phụ Bybit là gì?

Tài khoản phụ cho phép bạn quản lý các tài khoản Bybit độc lập nhỏ hơn được lồng trong một Tài khoản chính duy nhất để đạt được các mục tiêu giao dịch nhất định.


Số lượng Tài khoản phụ tối đa được phép là bao nhiêu?

Mỗi Tài khoản chính Bybit có thể hỗ trợ tối đa 20 Tài khoản phụ.


Tài khoản phụ có yêu cầu số dư tối thiểu không?

Không, không có số dư tối thiểu cần thiết để duy trì một Tài khoản phụ hoạt động.
Thank you for rating.