Overte číslo ByBit - Bybit Slovakia - Bybit Slovenčina

Ako overiť účet v Bybit


čo je KYC?

KYC znamená „poznaj svojho zákazníka“. Usmernenia KYC pre finančné služby vyžadujú, aby sa odborníci snažili overiť identitu, vhodnosť a súvisiace riziká, aby sa minimalizovalo riziko pre príslušný účet.

Ako podať žiadosť o individuálny lv. 1

Môžete pokračovať nasledujúcimi krokmi:

1. Kliknite na „Zabezpečenie účtu“ v pravom hornom rohu stránky
Ako overiť účet v Bybit
. 2. Kliknite na „Overiť teraz“ v stĺpci „Overenie totožnosti“ v časti „Zabezpečenie účtu“
Ako overiť účet v Bybit
. 3. Kliknite na „Overiť teraz“ ” pod Lv.1 Základné overenie
Ako overiť účet v Bybit
4. Požadované informácie:
 1. Dokument vydaný krajinou pôvodu (pas/ID)
 2. Skríning rozpoznávania tváre
Ako overiť účet v Bybit
Ako overiť účet v Bybit
Ako overiť účet v Bybit
Poznámka:
 • Uistite sa, že fotografia dokladu jasne ukazuje celé meno a dátum narodenia.
 • Ak nemôžete úspešne odovzdať fotografie, uistite sa, že vaša fotografia preukazu totožnosti a ďalšie informácie sú jasné a že váš doklad totožnosti nebol žiadnym spôsobom upravený.
 • Dá sa nahrať akýkoľvek typ formátu súboru.

Ako podať žiadosť o individuálny lv. 2

Po schválení overenia pre KYC 1 môžete pokračovať nasledujúcimi krokmi:

1. Kliknite na „Zabezpečenie účtu“ v pravom hornom rohu stránky

. 2. Kliknite na „Overiť teraz“ v stĺpci „Overenie identity“ pod „ Informácie o účte“

3. Kliknite na „Overiť teraz“ v časti Overenie bydliska Lv.2
Ako overiť účet v Bybit
4. Vyžaduje sa dokument:

 • Doklad o adrese bydliska

Ako overiť účet v Bybit
Poznámka:
Doklady o adrese akceptované spoločnosťou Bybit zahŕňajú:

 • Účet za energie

 • výpis z účtu

 • Potvrdenie o pobyte vydané vládou


Bybit neakceptuje nasledujúce typy dokumentov ako dôkaz adresy:

 • Občiansky preukaz/vodičský preukaz/pas vydaný vládou

 • Výpis z mobilného telefónu

 • Poistný doklad

 • Potvrdenie o bankovej transakcii

 • Odporúčací list banky alebo spoločnosti

 • Ručne písaná faktúra/účtenka

Po overení dokumentov spoločnosťou Bybit dostanete e-mail o schválení a potom môžete vybrať až 100 BTC denne.


Ako overiť účet v Bybit
Ako overiť účet v Bybit

Ako podať žiadosť o Business Lv.1

Pošlite e-mail na adresu [email protected] . Nezabudnite priložiť naskenované kópie nasledujúcich dokumentov:

 1. Výpis z obchodného registra
 2. Stanovy, stanovy alebo zakladateľská zmluva
 3. Register členov a register riaditeľov
 4. Pas/ID a doklad o pobyte konečného vlastníka výhod (UBO), ktorý vlastní 25 % alebo viac podielov v spoločnosti (pas/ID a doklad o adrese do 3 mesiacov)
 5. Informácie jedného riaditeľa (pas/ID a doklad o adrese do 3 mesiacov), ak sa líšia od UBO
 6. Informácie o prevádzkovateľovi účtu/obchodníkovi (pas/ID a doklad o adrese do 3 mesiacov), ak sa líšia od UBO

Po overení dokumentov spoločnosťou Bybit dostanete e-mail o schválení a potom môžete vybrať až 100 BTC denne.

Často kladené otázky (FAQ)

Prečo sa vyžaduje KYC?

KYC je potrebné na zlepšenie súladu s bezpečnosťou pre všetkých obchodníkov.


Musím sa zaregistrovať na KYC?

Ak chcete vybrať viac ako 2 BTC denne, budete musieť dokončiť overenie KYC.

Pozrite si nasledujúce limity výberu pre každú úroveň KYC:

Úroveň KYC Lv. 0
(nevyžaduje sa overenie)
Lv. 1 Lv. 2
Denný limit výberu 2 BTC 50 BTC 100 BTC

**Všetky limity výberu tokenov sa budú riadiť hodnotou ekvivalentu ceny indexu BTC**

Poznámka:
Od spoločnosti Bybit môžete dostať žiadosť o overenie KYC.

Ako budú moje osobné údaje použité?

Informácie, ktoré odošlete, sa používajú na overenie vašej identity. Vaše osobné údaje budeme uchovávať v súkromí.


Ako dlho trvá overovací proces KYC?

Proces overenia KYC trvá približne 15 minút.

Poznámka:
Vzhľadom na zložitosť overovania informácií môže overenie KYC trvať až 48 hodín.

Čo mám robiť, ak proces overenia KYC zlyhá dlhšie ako 48 hodín?

Ak narazíte na nejaké problémy s overením KYC, kontaktujte nás prostredníctvom podpory LiveChat alebo pošlite e-mail na adresu [email protected] .

Ako budú použité informácie o spoločnosti a jednotlivcovi, ktoré predložím?

Informácie, ktoré odošlete, budú použité na overenie identity spoločnosti a jednotlivca (jednotlivcov). Spoločnosť a jednotlivé dokumenty zachováme v tajnosti.
Thank you for rating.