• Сурталчилгааны хугацаа: Хязгаарлагдмал хугацаа байхгүй
  • Урамшуулал: 1710 USDT ба 30%-иас дээш шимтгэл олоорой
  • Сурталчилгааны хугацаа: Хязгааргүй
  • Урамшуулал: 90 доллар хүртэл