• Mahabat döwri: Çäkli wagt ýok
  • Mahabatlandyryş: 1710 ABŞ dollaryndan gowrak we 30% komissiýa gazanyň
  • Mahabat döwri: Çäklendirilmedik
  • Mahabatlandyryş: 90 dollara çenli