• Periudha e promovimit: Nuk ka kohë të kufizuar
  • Promovimet: Fitoni mbi 1710 USDT dhe 30% komision
  • Periudha e promovimit: E pakufizuar
  • Promovimet: Deri në 90 dollarë